Bio

Jakub Janovský (*1984) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (2004–2010; Ateliér kresby / Škola Jitky Svobodové). Během studia začal vytvářet dočasné kresby v opuštěných interiérech a exteriérech demoličních výměrů, z nich se často dochovala pouze fotodokumentace, případně video z akce. Svéráznou formou vizuálně intervenoval do veřejného prostoru. Nástěnné skicáky a poznámky často obsahovaly motivy, které se následně objevily rozpracované v jeho obrazech. Kresba je Janovskému univerzálním výrazovým prostředkem, s nímž lze nakládat svobodně (popisně i experimentálně) a rozvíjet jej různými, i neočekávanými či překvapujícími způsoby nejenom na standardizovaných formátech papíru.

Své náměty, často sublimující stopy násilí a deformací, čerpá z výchovných a socializačních procesů spojených s dětstvím, zároveň je fascinován formami, které tuto sublimaci fixují v pozdějším lidském životě (např. sexuální fetišismus, smysl pro výkon, soutěživost, neurózy). Náznak, odkaz, přepracování konvenčního symbolu, střídající se stylizační strategie, to vše je pro autora zásadnější nežli popisnost a efekt obrazové iluze. Janovského vize jsou spíše lakonické, někdy až nesnesitelně přímé. Skutečná identita a osobnost jeho „jednatelů“ je často skryta za anonymní maskou. Svět je v komprimaci nahlížen jako opakující se rituál. Umělec reflektuje temné stránky lidského jednání napříč dějinami a kulturními oblastmi. Jeho sondy mají znakový, nadčasový charakter. Fungují jako varovné typologické situace. Tomu odpovídá i jejich zpravidla černobílá či deliricky intenzivní barevná forma, která má místy blízko ke kvazi agitačnímu plakátu. Trafo Gallery vydala v r. 2016 Janovského autorský katalog Silicon Family.

Dílo

Oslava / Celebration

akryl, olej a papír na plátně
2023
60 x 50 cm

Houpačka / Swing

beton, železná houpačka a konstrukce, betonové kvádry
2023
200 × 347 × 340 cm

Kolotoč / Carousel

akryl a olej na plátně
2023
260 x 300 cm

Komín / Chimney

beton
2023
výška 282 cm

Rukavice / Glove

akryl, olej a papír na plátně
2023
120 × 100 cm

Provazy / Ropes

akryl, inkoust, papír, silikon a plexisklový rám
2020
31 x 34 cm

Záření / Radiation

smalt, plech
2019
40 x 16 cm

Rozhovor

Podobní umělci