Bio

Jakub Nepraš (*1981, Praha) vystudoval Vyšší odbornou školu výtvarnou Václava Hollara (1996–2000) a Akademii výtvarných umění v Praze (2001–2006 Ateliér nových médií, školu Michaela Bielického). V roce 2004 pobýval rok na Filmové a televizní fakultě akademie múzických umění v Praze. Pracuje s vědeckými fakty a filozofickými hypotézami stejně jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho superorganismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které nastavení těchto vztahů kontrolují a ovlivňují. Jakub Nepraš reflektuje významné změny ve společnosti i v jejím technologickém vývoji a z nich plynoucí téma odcizování lidí a přírody. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního, přirozeného způsobu života. Svým dílem navrací současné společnosti a technologiím rysy přírodních organických procesů, jejichž principy zároveň podrobuje neustálému průzkumu.

Dílo

Můra / Moth

kombinovaná technika
2013
300 x 400 x 400 cm

Rozklad jedné propagandy / The Breakdown of One Propaganda

naplavené norské dřevo, animace dotvořená AI
2022
300 x 65 x 43 cm

Samoorganizace / Self-organization

vápenec, animace dotvořená AI
2022
56 x 36 x 38 cm

Sociální sutě / Social Erosions

videosocha se zvukem, betonem a kovem, smyčka 2:15 min., projektor
2021
75 x 50 x 77 cm

Samples

videosocha se zvukem, skl, nezerová ocel, smyčka 2:11 min., projektor
2020
75 x 50 x 77 cm

Rozhovor